Zamów newsletter

Panel użytkownika

Logopedia w Toruniu Oddział Foniatryczny

Oddział Foniatryczny

Inicjatorką idei powstania sanatoryjnego ośrodka leczenia jąkania była mgr Aurelia Rozentalowa z Poradni Ortofonicznej w Toruniu. Pierwszy raz ideę tę zarysowała w referacie wygłoszonym w 1954 r., a już w 1958 r. powstał Społeczny Komitet Budowy Sanatorium Wad Wymowy. Patronowali mu tacy ludzie jak Leopold Staff, Maria Dąbrowska, prof. Cwynar, prof. B. Bilikiewicz, prof. K. Górski, prof. B. Nadolski, prof. A. Swinarski i inni. Sanatorium rozpoczęło działalność w 1972 r. Jego siedzibą był budynek tzw. „Prezydentówka". Placówką kierowała mgr Aurelia Rozentalowa, która była autorką programu kompleksowego leczenia jąkania i innych wad wymowy. Od roku 1973 Sanatorium stało się częścią Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i od tego momentu funkcjonowało jako Oddział Foniatryczny.

Kompleksowy program terapii obejmował oprócz ćwiczeń logopedycznych i oddechowych także psychoterapię grupową i indywidualną oraz np. muzykoterapię i logorytmikę. Placówka mogła przyjąć jednocześnie ponad 30 pacjentów, turnusy trwały od kilku tygodni do dwóch miesięcy. Przemyślany program terapeutyczny, niepowtarzalna atmosfera miejsca oraz kadra gwarantowały wysoką skuteczność terapii. Przez Oddział Foniatryczny przewinęło się wielu ludzi, tworzących później ruch samopomocowy osób jąkających się. Współpracowano np. z dr Aldoną Grzybowską z UJ, współtwórczynią pierwszego w Polsce Klubu „J" z siedzibą w Krakowie. Mimo niewątpliwych osiągnięć w nowoczesnej terapii jąkania, uznania jej skuteczności przez pacjentów i wielu specjalistów, oraz współpracy z placówkami naukowymi, Oddział Foniatryczny został rozwiązany w 1997 roku. (oprac. Maks Szot)

   

   

 

 

    PFRON_UM5