Zamów newsletter

Panel użytkownika

Logopedia w Toruniu Klub J w Toruniu

Klub J w Toruniu

Toruń Klub „J" (jak jąkanie) powstał w 1992 r. Wśród współzałożycieli były zarówno osoby jąkające się jak i logopedzi związani z Oddziałem Foniatrycznym – mgr Halina Stawikowska i mgr Róża Sobocińska. Początkowo Klub J korzystał z gościnności tegoż Oddziału, i to w jego pomieszczeniach odbyło się wiele spotkań Klubu.

Od początku swojego istnienia Klub J był grupą samopomocową. Z czasem stał się miejscem spotkań, gdzie można było zarówno zdobyć wiedzę na temat terapii jąkania, porozmawiać z przyjaciółmi mającymi ten sam problem, nauczyć się jak techniki logopedyczne wdrażać w codzienne życie, i gdzie można było doświadczyć czegoś bardzo wielu jąkającym się potrzebnego: świadomości, że nie jest się z problemem samemu.

Klub J zawsze dążył do aktywnych form pomocy. Od 1994 r. organizowaliśmy dyżury w redakcjach czasopism (pierwszy w 1994 r. z udziałem Haliny Stawikowskiej i Maksa Szota w redakcji „Nowości"), programy terapeutyczne (częstokroć wspierane finansowo przez Urząd Miasta Torunia i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego) oraz ogólnopolskie zjazdy osób jąkających się (po raz kolejny Ciechocinek w 2006 r. oraz Toruń 2010 r.).

Od 2006 r. toruński Klub J, zachowując swoją tradycyjną dla Klubów J autonomię, stał się pierwszym zamiejscowym Oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się „Ostoja". Klubowi przewodniczyli między innymi: Katarzyna Sala, Maks Szot, a obecnie Renata Margalska. (oprac. Maks Szot)

   

   

 

 

    PFRON_UM5