Zamów newsletter

Panel użytkownika

Jąkanie-z czym to się je? Podstawowe metody leczenia

Podstawowe metody leczenia

 • staraj się nie rezygnować z mówienia – im bardziej będziesz uciekał od problemu, tym mocniej będzie on Ciebie dotyczył;
 • jeżeli mówienie z jąkaniem to dla Ciebie problem – nie stój w miejscu, zrób coś!
 • nie wstydź się jąkania! pracuj nad myślami – myśl „uda mi się", unikaj przekonania, że nic nie ma sensu! nie bój się problemu – rozwiązuj go!
 • zwolnij tempo mowy;
 • stosuj mowę lekko zrytmizowaną – łatwiej będzie Ci mówić;
 • ucz się wychodzenia z bloków – zatrzymaj się na chwilę, przerwij trwanie w bloku, zacznij spokojnie jeszcze raz;
 • czytaj codziennie głośno, obserwując jak pracują Twoje wargi, język, zęby i oddech, i ucz się prawidłowej fonacji;
 • nie unikaj trudnych słów i nie zamieniaj ich na „łatwe" – trenuj ich wymowę!
 • rozmawiaj z bliskimi o problemie;
 • zgłoś się do logopedy lub do stowarzyszenia osób jąkających się o pomoc!

 

Jąkanie jest możliwe do wyleczenia – nawet osoba, która mocno się jąka, może osiągnąć poprzez systematyczną pracę logopedyczną i trening psychologiczny znaczną poprawę. Efekty widoczne już po kilku tygodniach, ale do osiągnięcia pełnych efektów potrzeba wytrwałej pracy osoby jąkającej się i specjalistów logopedów. Jąkanie nie jest ostatecznym wyrokiem – jest problemem poważnym, ale możliwym do usunięcia.

Metody leczenia polegają między innymi na:

 • zwolnieniu tempa mowy. Zjawisko spowolnienia tempa mowy jest wykorzystywane w metodzie terapii jąkania zwanej echokorekcją, w trakcie której stosuje się urządzenie lub programy komputerowe generujące słyszane przez pacjenta echo jego własnej wypowiedzi. Osoba mówiąca z echem mówi wolniej, gdyż czeka na echo i tym samym mówi płynnie. Profesor Bogdan Adamczyk (sam będąc osobą jąkającą się) zauważył, że jeżeli pacjent słyszy swój głos z minimalnym sztucznie wygenerowanym opóźnieniem (około 100-200 ms) to naturalnie jego tempo mowy jest wolniejsze, a częstotliwość zająknięć znacznie obniża się.
 • okresowym zrytmizowaniu mowy, mającym pomóc nauczenia się artykulacji bez bloków, połączonym z np. ruchem ręką;
 • techniki łagodnego przejścia bloków (metoda Van Ripera);
 • oraz wiele, wiele innych...

   

   

 

 

    PFRON_UM5