Zamów newsletter

Panel użytkownika

Niepełnosprawność Niepełnosprawność – za i przeciw Przywileje podatkowe dla osób niepełnosprawnych

Przywileje podatkowe dla osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) osoba osiadająca status osoby niepełnosprawnej lub osoba opiekująca się nią ma prawo odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Wydatki takie muszą być udokumentowane, i nie mogą być sfinansowane ze środków PFRON, ZUS bądź zwrócone w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku osób jąkających się odliczyć można m.in.:

  • zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności z wyjątkiem sprzętu AGD (art. 26 ust. 7a pkt 3 updof);
  • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (art. 25 ust. 7a pkt 4 updof);
  • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym (art. 26 ust. 7a pkt 5 pdof);
  • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne (art. 26 ust. 7a pkt 6 updof);
  • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia (art. 26 ust. 7a pkt 11 updof);
  • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego oraz na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

   

   

 

 

    PFRON_UM5