Zamów newsletter

Panel użytkownika

Niepełnosprawność Niepełnosprawność – za i przeciw Jakie możliwości daje stopień niepełnosprawności?

Jakie możliwości daje stopień niepełnosprawności?

 Stopień niepełnosprawności pozwala osobie, która go otrzymała na:

  • wsparcie finansowe ze strony PFRON przy zakładaniu przez osobę niepełnosprawną działalności gospodarczej;
  • wsparcie finansowe – dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych;
  • ulgi podatkowe przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • ułatwienia przy zatrudnianiu – ulgi w opłatach na rzecz PFRON wnoszone przez pracodawcę zatrudniającego osobę niepełnosprawną.

   

   

 

 

    PFRON_UM5